Φύλλα-ταινίες

//Φύλλα-ταινίες

Τα φύλλα και οι ταινίες ορείχαλκου χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρολογικα προϊόντα (π.χ. πρίζες), στη βιομηχανία (π.χ. πλακέτες), στην κατασκευή μουσικών οργάνων. Έχουν αρχιτεκτονική και διακοσμητική χρήση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κτιρίων (π.χ. επικαλύψεις). Έχουν επίσης εικαστική χρήση (βασικό προϊόν στην κατασκευή κοσμημάτων), όπως και στην κατασκευή εκκλησιαστικών ειδών.

Διατίθενται οι ακόλουθες διαστάσεις:

α) ΦΥΛΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

• 0,40mm Χ 1000 Χ 2000mm
• 0,50mm Χ 1000Χ 2000mm
• 0,60mm Χ 1000Χ 2000mm
• 0,80mm Χ 1000Χ 2000mm
• 1mm Χ 1000 Χ 2000mm
• 1,50mm Χ 1000 Χ 2000mm
• 2mm Χ 1000 Χ 2000mm

• 3mm Χ 1000 Χ 2000mm

β) ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

0,30mm Χ 300mm Χ τρέχον μέτρο

Η Πετρόπουλος Π. Υιοί Ο.Ε. αναλαμβάνει, υπεύθυνα, την αποστολή των προϊόντων της σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε! Καλύπτουμε και ειδικές προδιαγραφές κατόπιν συνεννόησης.